mobil tahlil

Mobil Tahlil

mobil tahlil

 

 

 

Mobil tahlil hizmetimiz ile diyetisyenlerimizin danışanlarından istedikleri kan tahlillerinde, danışanların ev veya iş yerlerine gidip kan örneği alarak tahlilleri gerçekleştirip hem diyetisyenimize hem danışana sonuçları raporluyoruz. Aşağıda detaylı detaylı bilgilere ulaşırken, sizlere de bizimle bu konuda çalışmak isterseniz eğer lütfen bizimle iletişime geçin sizi ziyaret edelim.

Laboratuvar Hizmetlerimiz

Sağlık alanında moleküler ve hücresel düzeydeki gelişmelere bağlı olarak tanı ve tedavide yeni olanakların ortaya çıkması sonucu, laboratuvar test ve görüntüleme uygulamaları giderek artan bir önem kazanmaktadır. Özellikle endüstriyel alanlarda kullanılan maddelere maruziyetler sağlığımızda önemli etkiler oluşturmaktadır. Bu nedenle işçi sağlığı uygulamalarında bu maddelere maruziyetlerden  oluşabilecek yan etki ve zararları takip etmede  laboratuvar çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.

 

 

 

Laboratuvar inceleme ve görüntüleme uygulamaları pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde hayati konumdadır. Günümüzde hızla gelişen teknolojiler ve yeni testler sonucunda,erken teşhis, doğru tanı ve etkin bir tedavide, laboratuvar ve görüntüleme hizmetinin önemi daha da artmıştır. Klinik laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinden tanıda ve tedaviye verilen yanıtın izlenmesinde yararlanılır.

Mobil Tahlil Paketlerimiz

Paket 1

paket1

Paket 2

paket2

Kurumsal danışmanlık yapan diyetisyenlerimiz için kan tahlili hizmeti yaptığımız gibi ayrıca sağlık taraması da yapmaktayız. İşçi sağlığı uygulamalarında genel olarak kullanılan ve laboratuvarımızda yapmakta olduğumuz tetkiklerden bazıları;

 

 Tetkikler

Yöntem

Sedimantasyon (Cihazla bakılır)
Hemogram (18 ve 21 Parametre bakılır.)
SGOT / AST (Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
SGPT / ALT (Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
GGT (Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Alkalen Fosfataz (Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Tam İdrar Tahlili (İdrar analizörü ve mikroskobi ile bakılır)
Üre (Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Ürik Asit (Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Kreatinin (Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
eGFR * Böbreklerin süzme yeterliliği
AKŞ (Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Total Kolesterol. (Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
HDL Kolesterol (Ultra) (Çöktürmeli yöntem uygulanmaz, Ultra HDL yapılır.)
LDL Kolesterol (Direkt LDL kiti ile çalışılır, hesapla LDL tespiti yapılmaz
VLDL Kolesterol
HDL Dışı Kolesterol * Trigliseridden zengin lipoprotein seviyesi ölçümü
T.Kol./HDL Kol.Riski * Risk tablosu
Trigliserid (Otoanalizörle yapılır spektrofotometre kullanılmaz)
Hemoglobin A1c HPCL Yöntemi Nycocard ile bakılır
Hs CRP (Nefelometrik çalışma)
Anti HAV Total (Kapalı sistem cihazda bakılır, sonuçlar Kantitatif olarak verilir)
HbsAg (Kapalı sistem cihazda bakılır, sonuçlar Kantitatif olarak verilir)
Anti Hbs (Kapalı sistem cihazda bakılır, sonuçlar Kantitatif olarak verilir)
Anti HCV (Kapalı sistem cihazda bakılır, sonuçlar Kantitatif olarak verilir)
Antı HIV I II Ab (Kapalı sistem cihazda bakılır, sonuçlar Kantitatif olarak verilir)
Total PSA (Kapalı sistem cihazda bakılacak)
Serbest PSA (Kapalı sistem cihazda bakılacak)
CEA (Kapalı sistem cihazda bakılacak)
CA 19-9 (Kapalı sistem cihazda bakılacak)
CA 125 (Kapalı sistem cihazda bakılacak)
CA 72-4 (Kapalı sistem cihazda bakılacak)
Kurşun (Kanda) (Atomik Abb.Sp. İle Bakılacaktır.)
TCA (İdrarda) (Kromatografik yöntem uygulanalır.)
Fenol (İdrarda) (Kromatografik yöntem uygulanalır.)
Karboksihemoglobin (Kromatografik yöntem uygulanalır.)
Korpoporfirin (İdrarda) (Kromatografik yöntem uygulanalır.)
Hippürik Asit Spec. İle bakılır.
Bakır AAS ile bakılır.
Çinko Spec. İle bakılır.
Porfobilinojen Spec. İle bakılır.
Protoporfirin Spec. İle bakılır.
Drug Screen Rapi. İle bakılır
ALA Spec. İle bakılır.
Anti TPO Kapalı sistem cihazda bakılır.
Anti-Tg Kapalı sistem cihazda bakılır.
Free T3 Kapalı sistem cihazda bakılır.
Free T4 Kapalı sistem cihazda bakılır.
Total T3 Kapalı sistem cihazda bakılır.
Total T4 Kapalı sistem cihazda bakılır.
TSH Kapalı sistem cihazda bakılır.
Lipoprotein A Kapalı sistem cihazda bakılır.
Homosistein Kapalı sistem cihazda bakılır.
Batın USG Radyoloji uzmanı tarafından yapılır.
Troid USG Radyoloji uzmanı tarafından yapılır.
Meme USG Radyoloji uzmanı tarafından yapılır.
Gaita Mikroskobisi 2 Besiyer kullanılır.
Gaita Kültürü 2 Besiyer kullanılır.
Boğaz Kültürü 2 Besiyer kullanılır.
Burun Kültürü 2 Besiyer kullanılır.
El Sürüntüsünden Kültür 2 Besiyer kullanılır.

 

mobil lab

*Sizler de danışanlarınızın mobil tahlil hizmetinden faydalanmasını isterseniz hemen bizimle iletişime geçin: 08503036010

*Sağda bulunan formumuzu doldurarak hemen bilgi alın.

 

 

Bunu Paylaş: