Omaha Sistem

Omaha Sistem Hemşirelik Uygulaması

Omaha Sistem Hemşirelik Uygulamaları

Omaha Sistem Nightingale Notları ® Hemşirelik Uygulamaları belgelemek ve hemşirelik uygulamalarını görünür kılmak amacı ile Omaha Sistemi terminolojisine temellenen bir kayıt ve raporlama sistemidir.

Nightingale Notları öğrencileri profesyonel iş yaşamına hazırlamada, elektronik sağlık kayıtlarını öğretmede yardımcı olan bir yazılım programıdır.

Nightingale Notları internet bağlantısı olan her yerden sisteme erişim sağlanması için web tabanlı olarak tasarlanmıştır. Web tabanlı ifadesi, personeli için minimum etkiyle kolay uygulama anlamına gelmektedir. Nightingale Notları‘nın web tabanlı bir sistem olması sebebiyle sistemle ilgili sürekli destek ve uygulama süreçleriyle Pasifik Company ilgilenecektir.

Omaha Sistemi’nin üç ana bileşeni bulunmaktadır: (1) Problem Sınıflama Listesi, (2) Girişim Şeması ve (3) Problem Değerlendirme Ölçeği.Problem Sınıflama Listesi; birey, aile ya da toplum gruplarının var olan ya da potansiyel sağlık problemlerinin yer aldığı sistematik problem listesidir. Listede, dört alanda (çevresel, fizyolojik, psikososyal ve sağlık davranışları),  42 sağlık problemi ve her probleme özgü belirti ve bulgular listelenmiştir. Sisteme göre, belirlenen problemler için planlanacak girişimler Girişim Şemasında; dört kategoride (eğitim, rehberlik ve danışmanlık, tedavi ve işlem, vaka yönetimi ve sürveyans) ve 76 hedef ile tanımlanmıştır. Problem Değerlendirme Ölçeği; sistemin üçüncü ana bileşenidir ve her problemin üç düzeyde (Bilgi, Davranış ve Durum) değerlendirildiği 5’li likert tipli bir yapıdan oluşmaktadır.

Omaha Sistem Nightingale Notları Hemşirelik Uygulamaları

Hasta Kayıdı

Hizmetler

Omaha Sistemi

Pathway / Yol haritaları

Özelleştirilebilir raporlama

Omaha Sistem Nightingale Notları Hemşirelik Uygulamalarının En Önemli Özellikleri

 • Hemşirelik bakımını kayıt altına almayı sağlayan bir elektronik kayıt sistemidir.
 • İnternet olan her yerde erişimin sağlanabildiği web tabanlı bir kayıt sistemidir.
 • Kullanıcıya özgü sisteme giriş şifresi ile verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanır.
 • Hemşirelik eğitimi ve araştırmaları için uygun çözümler sunar.
 • Kanıta dayalı ve sonuç odaklı raporlara ulaşımı kolaylaştırır.
 • Birey, aile ve toplum düzeyinde sağlıklı / hasta bireyin tanılanmasını ve izlenmesini sağlar.
 • Hemşirelik bakımını kayıt altına almak için Omaha Sınıflama Sistemi’ni kullanır ve böylece hemşirelik bakımında ortak dil kullanımını sağlar.
 • Sistemdeki verileri pdf, excel ve grafik şeklinde raporlayabilir ve verilerin istatistik programlarına aktarılabilmesi için uygun kayıt tutar.
 • Hemşirelik bakımı için harcanan süreyi kayıt altına alır. Böylece hemşirelik uygulamalarını görünür kılar.
 • Hemşirelik bakım maliyetlerini azaltır.
 • Bakımın etkinliğini arttırır ve sürekliliğini sağlar.
 • Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı bakım rehberleri (yol haritaları) kullanarak bakım kalitesini arttırır.
 • Hemşirelik uygulamalarının etkinliğini girişim öncesi ve sonrası değerlendirmelerle ortaya koyar.
 • Bireyin sağlık bakımına kabulden bakımdan çıkana kadar geçen sürecin kayıt altına alınmasını sağlar.
 • Bakım planlarının analiz edilmesi, araştırma girişimleri ve araştırma sonuçlarını en verimli şekilde kullanmayı sağlar.
 • Ulusal sağlık sistemine entegre edildiği takdirde sisteme giriş ve sevk kolaylığı sağlar.

 

 

Bunu Paylaş: